1 Obserwatorzy
23 Obserwuję

czytanie to moja pasja

Sienkiewicz, Prus, Reymont.